top of page

אודות שיטת התמחור

 

בקצרה התמחור אינו נקבע לפי מספר מחשבים, דומיינים, כניסות או אפליקציות בהם הוא מוטמע, אלא לפי מספר ה'משתמשים' בחברה בלבד. ה'משתמשים' הם העובדים אשר עושים שימוש בפועל בפונט ואין הגבלה על כמות ההטמעות של הפונט או המחשבים במסגרת חברה אחת.

 

אנו רואים ערך רב בתמחור שווה לכל כיס ועל כן אין על הפונטים שלנו הגבלה על שימושים ברישיון דסקטופ, רשת, אפליקציה או ווידאו, שזו הוזלה משמעותית מאוד למעצבים רבים. בנוסף ישנם מבצעים והנחות המתעדכנים מעת לעת שמטרתם להנגיש את המחיר כמעט לכל אחד. הדבר הנוסף המשמעותי שעשינו במטרה להתאים את המחיר ליכולות של הרוכש, הוא קביעת שיטת תמחור על פי מס' המשתמשים (העובדים) בפונט ולא על פי מס' המחשבים שבהם הוא מותקן. כך שאם בעסק קיים רק עובד אחד הוא נחשב משתמש אחד והוא יכול להתקין את הפונט במספר מחשבים שברשותו בתנאי שהם ברשות העסק שלו בלבד. אם יש עובד נוסף בעסק - הרישיון יהיה עבור שני משתמשים ומס' המחשבים שבהם יותקן הפונט לא ישנה כל עוד הם מתקינים את הפונט על מחשבי העסק שלהם בלבד. כמו כן, מספר השימושים ברשת יהיה ללא הגבלה.

 

חשוב לשים לב שמספר המשתמשים הוא לא כלל העובדים בחברה, אלא מספר העובדים שעושים שימוש בפועל בפונט שנרכש. לדוגמא, אם נרכש רשיון לרשת, מס' המשתמשים יהיה אך ורק כמספר המעצבים לרשת אשר עובדים בחברה. אם נרכש רישיון לדפוס יהיה מספר המשתמשים כמספר כל המעצבים לדפוס אשר בחברה, כמו כן לגבי מעצבי אפליקציות ומעצבים לוידאו.

סוגי הרשיונות הם: דסקטופ, רשת, אפליקציות ווידאו והעלויות שלהם שונות בהתאם.

קראו עוד אודות אפשרויות השימוש בכל רישיון

לשאלות נוספות או הארות חשובות

מוזמנים לדבר איתנו בווטסאפ ובדוא"ל.

bottom of page